Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2012

minevra
minevra

Po drugiej stronie na pustej drodze tańczy mój czas.

W  strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna.

     

minevra
minevra
4973 6ff2
Reposted byull ull
minevra

Chciałabym wiedzieć, że kiedyś dla miłości będę skłonna zabić...

March 25 2012

minevra
8338 a7c7
Reposted byBalsamistka Balsamistka
minevra
Na samą myśl o Tobie mimowolnie się uśmiecham. Wypełniasz wokół mnie całą tę pustkę. Ale to wciąż za mało, bo i tak czuję się samotna...

March 21 2012

minevra
8008 036f
Reposted byCrazyKiiwi CrazyKiiwi
minevra
7995 97d2
minevra
7988 755c 500

February 26 2012

minevra
0742 1020
Reposted bybluelukkostronadzienieenvieuse
minevra
0714 5173
Reposted bybaahhabrovinskyfellogenyourdreamfabianxrenacinkawithoutwordzanimpojdeCuukierekfuckinghypocritedeviliaptasheqSayidhadjauwagaratunkupomocybigAblue-berrymakemewannadielajsofuckingnicerudeeeshineonSweetRoselovesweetsautsajderkatitashiawasedawabizarrementwislaczkamegaraAudacia96notlongeryours
minevra
0680 57ec
Reposted bykittypiksi kittypiksi

February 18 2012

minevra
2052 9e06 500
ostatki...

February 12 2012

minevra
1974 852e

February 07 2012

minevra
4892 191e
Wór na głowę ... i za ojczyznę.
     

February 05 2012

minevra
0605 4caf 500
tup, tup, tup...

January 31 2012

minevra
Nie dzieli nas czas, lecz odległość...
     
minevra
8200 375d 500

January 30 2012

minevra
2409 580c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl